Sauna ehitamine

Sauna ehitamine on valdkond, mis nõuab selle tegijalt igapäevast praktikat ja pidevat juurdeõppimist.

Leiliruumi sisekliima on teadagi väga äärmuslik. Tähtis on, et kõik ehitusetapid moodustaksid omavahel toimiva terviku, et neis tingimustes vastu pidada. 

Oled õiges kohas, kui hindad sauna juures:

  • ohutust
  • kaasaegset disaini
  • ilusat puutööd
  • läbimõeldud ruumilahendust
  • keskmisest paremaid materjale ja seadmeid

Meie kogemustest lõikad kasu Sina

Sauna kavandamisel aitame meie sinul paremini näha tervikut. Kogemused võimaldavad ette näha pisiasju, mis võiksid rikkuda lõpptulemuse.

Saunaehitus on tihedalt seotud ehitusfüüsikaga, mida üldehitaja või veel vähem tavainimene nii hästi ei valda. Seega tasuks erialane töö usaldada spetsialistile.

Pingutame selle nimel, et sauna pandud raha oleks investeering, mitte hilisem kulu.

 

 

 

 

 

Heas saunas peab ligipääs seadmetele olema nutikalt ja käepäraselt lahendatud

DSC_0099

DSC_0100